Molimo vas unesite podatke
Slažem se sa pravilima

Nazad
Igraj
Pravila
Rang Lista
PLAZMA MINI MINI

Imamo za tebe nešto sasvim novo, a to je PLAZMA MINI MINI. Čik prestani da uživaš u njoj!

Ali to nije sve – razmrdaj svoje prste i uključi vijuge jer te čeka sjajna igrica koju nećeš moći da prestaneš da igraš!

Kada klikneš dugme Igraj, avantura počinje. Uzmi Plazmu Mini Mini i započni igru. Na putu će ti se pojavljivati razne prepreke, u vidu crnih rupa, vatre, iksića, olovki, makaza, gumica, barica, oblaka i drugih koje idu prema tebi, a ti sve to moraš vešto da izbegneš kako bi osvojio što više poena. Ukoliko pak ne uspeš u tome i udariš u neku prepreku, igru moraš da počneš ispočetka. Spremi se za odličnu zabavu i obaranje rekorda. Vežbaj jer te uskoro očekuju i mnoge vredne nagrade.

Dalje
Pravila

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA "ČIK PRESTANI"

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA
Koncern Bambi a.d., Đure Đakovića bb, 12000 Požarevac, Srbija, PIB:100436827, matični broj: 07162936, (u daljem tekstu "Organizator").

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni Konkurs se organizuje pod nazivom "Čik prestani" (u daljem tekstu: "Konkurs") preko veb stranice Organizatora koja se nalazi na veb adresi www.cikprestani.rs (u daljem tekstu: veb sajt). Konkurs počinje 27.05.2016. godine i završava se 03.07.2016. godine u 23.59h. Oranizator će dobitnike Konkursa objaviti na veb stranici najkasnije do 15.07.2016. Konkurs se organizuje radi promocije proizvoda Plazma mini-mini.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU
Pravo učešća na Konkursu imaju sva maloletna i punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.
Na veb stranici postojaće odeljak sa objašnjenjem igrice i pravilima konkursa, kao i rang listom, a tu će biti objavljena imena nagrađenih dobitnika, učesnika Konkursa.
Za učešće na Konkursu, potrebno je da korisnik pristupi veb stranici. Igrica se nalazi na veb stranici, a pobednik se određuje prema postignutom rezultatu u datom vremenskom okviru.
Po ulasku na veb stranicu korisnik mora popuniti formular sa svojim podacima. Nakon toga, učesnik pristupa igrici i takmiči se sa otalim učesnicima. Učesnici sa najboljim rezultatom će biti nagrađeni.

5. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Nagrađeni učesnici su u obavezi da nakon objavljivanja imena pobednika dostave organizatoru sledeće podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, e-mail adresu, punu adresu prebivališta sa poštanskim brojem.
Učesnici daju saglasnost da se njihovi lični podaci mogu koristiti u svrhu dodeljivanja nagrada.
Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke.
Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Konkurs.
Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.
Učesnik koji želi da učestvuje u Konkursu mora prethodno prihvatiti pravila Konkursa i to elektronskim putem korišćenjem specijalnih alata za tu svrhu u okviru aplikacije.
Podacima o ličnosti koje korisnici ostavljaju će pored Organizatora konkursa imati pristup i Preduzeće za integralne marketing komunikacije Communis doo, Beograd kao obrađivač podataka u svemu u skladu sa članom 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. VRSTA NAGRADA
Ukupno se dodeljuje 6 (šest) nagrada na Konkursu, i to:
➢ 6 nagrada i to: po jedan za 6 korisnika sa najboljim rezultatima. Nagrade su
o I nagrada: HTC One M9
o II nagrada: Ipad mini 4
o III nagrada: BEATS by Dr. Dre Solo® 2 slušalice Luxe Edition
o IV nagrada: Plazma mini-mini poklon paket
o V nagrada: Plazma mini-mini poklon paket
o VI nagrada: Plazma mini-mini poklon paket

7. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA
Na nagradnom konkursu nagrade osvajaja 6 korisnika i to:
➢ 6 korisnika koji su tokom trajanja konkursa imali najbolji rezultat

8. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA
Organizator obaveštava pobednike o pobedi na Konkursu na veb stranici.
Preuzimanje nagrada će se obaviti u agenciji Communis doo. Bulevar oslobođenja 61, PIB:100278878, matični broj: 07819986 uz identifikaciju preko ličnih dokumenata dobitnika.
Nagrađeni učesnici Konkursa biće u obavezi da dostave naznačene podatke najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja imena dobitnika. Ukoliko dobitnici postupe suprotno Pravilima Konkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku, Organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade, u kom slučaju se nagrade dodeliti sledećim učesnicima sa najboljim rezultatom.

9. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA
Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u aplikaciji je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa.

10. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Facebook stranici i u okviru mobilne aplikacije.

11. PREKID KONKURSA
Organizator će poništiti Konkurs ukoliko u periodu trajanja Konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Konkursa ne može predvideti niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora.
U slučaju nastupa navedenih okolnosti, organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na veb sajtu www.cikprestani.rs

12. PRAVA I OBAVEZE
Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

Nazad

Nepravilan Unos